03آوریل/16

صادرات تخم‌مرغ ایران نصف شد/ کاهش قیمت درب مرغ‌داری

رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم‌گذار استان تهران از کاهش قیمت تخم‌مرغ خبر داد و گفت: کاهش صادرات دلیل این مساله است. ناصر نبی‌پورمیانگین قیمت هر کیلوگرم را درب مرغداری بین ۲۹۰۰بیشتر…