10مه/16

حذف گله ها و پرداخت مشوق صادراتی، نفس گرم صنعت تخمگذار

این روز ها قیمت فروش تخم مرغ، باعث شده که این محصول پروتئینی تبدیل به یک فرآورده زیان ده برای تولید کنندگان این محصول شود. مهندس ترکاشوند-رئیس اتحادیه میهن – معتقد استبیشتر…