آدرس: مشهد، بزرگراه آسیایی، دوربرگردان نیروگاه توس، اولین کوچه سمت راست

تلفن :  ۳۵۴۲۱۷۵۶-۰۵۱

تلفن(۲): ۳۵۴۲۱۷۵۵-۰۵۱

فاکس : ۳۵۴۲۱۷۹۶-۰۵۱

ایمیل: info@tookatalaei.com

تلگرام: tookatalaei@

اینستاگرام: tooka_talaei_pazh@

    نام شما

    ایمیل

    موضوع

    پیام